Wolontariat, Radiowęzeł, Samorząd Uczniowski

Oprócz funkcji pedagoga szkolnego jestem również opiekunem Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz szkolnego radiowęzła.

Samorząd Uczniowski to organizacja młodzieżowa w naszej szkole, która pracuje oraz podejmuje różnego rodzaju działania na terenie szkoły: bierze udział
w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, opracowuje plan pracy SU, organizuje wybory do SU, przeprowadza giełdę podręczników używanych, podejmuje rozmowy dyrektorem szkoły, gdzie omówione są zasady współpracy na najbliższy rok szkolny , włącza się w uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, organizuje „Pacowanie klas pierwszych”, włącza się na terenie szkoły w obchody świąt narodowych i patriotycznych, integruje się z grupą Honorowych Dawców Krwi, organizuje wydarzenia takie jak „Charytatywny Kiermasz Świąteczny”.

Szkolny Klub Wolontariusza pod opieką nauczycieli aktywnie włącza się w akcje charytatywne. W czasie całego roku szkolnego udaje się zrealizować następujące działania: rozpropagować informację o Szkolnym Klubie Wolontariusza dla na zainteresowanych uczniów tą działalnością, pod opieką mgr Grzegorza Kurtyki bierze udział w zbiórce żywności w ramach akcji Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, aktywnie włącza się do finału Międzyszkolnej Akcji „Wszystkie dzieci są kochane”, wspomaga jednorazowe akcje charytatywne instytucji z zewnątrz szkoły, organizuje zbiórkę karmy dla zwierząt tarnowskiego azylu w ramach akcji „Budowlanka zawsze pomaga”, realizuje akcję pod „Zbieramy nakrętki”, gdzie adresatem jest Dom Pomocy Środowiskowej im. św. Kingi w Tarnowie, bierze udział w akcji „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”

W ramach pracy radiowęzła szkolnego zainteresowani uczniowie codziennie podczas dużych przerw umila czas włączając muzykę. Ponadto uczniowie przekazują najważniejsze informacje, prowadzą audycje słowno-muzyczne. W roku szkolnym 2019/2020 w ramach pracy radiowęzła szkolnego dyżury pełnią:

  • Poniedziałek – Julia Tyrcha, kl. III G, Jakub Budzik, kl. III G, Aleksandra Błyszczuk, kl III G
  • Wtorek – Paweł Dudzik, kl. I Ag, Bartłomiej Turek, kl. I Ag
  • Środa – Alicja Wójcik, kl. IIIG, Mariusz Kawa, kl. II B/C
  • Czwartek – Jakub Procak, kl. I O/C, Jakub Taraszka, kl. I O/C
  • Piątek – Bartosz Ostrowski, kl. II A, Oskar Szperka, kl. I O/C

Skip to content