Uczniowie klasy IIO podczas pomiarów

Na zajęciach z przedmiotu „Pracownia urządzeń urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” uczniowie z klasy IIO wykonywali pomiary napięć i prądów stałych. (KŁ)

Skip to content