Wiadomości

17.02.2020r.

Rozpoczynamy nabór uczestników/uczestniczek  na staże / praktyki zawodowe w  projekcie 
pn. OMNIBUS BUDOWLANY współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów na rok szkolny 2019/2020.

Formularz zgłoszeń i niezbędne dokumenty do pobrania w biurze projektu (II piętro) lub na stronie www.zsb.tarnow.pl – zakładka  Kursy i Projekty – Omnibus Budowlany.

Nabór trwa do 29 maja 2020

02.09.2019

Rozpoczynamy nabór uczestników/uczestniczek do projektu pn. OMNIBUS BUDOWLANY współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów na rok szkolny 2019/2020.

Formularz zgłoszeń i niezbędne dokumenty do pobrania w biurze projektu (II piętro) lub na stronie www.zsb.tarnow.pl – zakładka Kursy i Projekty– Omnibus Budowlany.

Nabór trwa do 27 września 2019

16.04.2019r.

Rozpoczynamy nabór uczestników/uczestniczek  na staże/praktyki zawodowe w  projekcie 
pn. OMNIBUS BUDOWLANY współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów na rok szkolny 2018/2019.

Formularz zgłoszeń i niezbędne dokumenty do pobrania w biurze projektu (II piętro) lub na stronie www.zsb.tarnow.pl – zakładka Omnibus Budowlany.

Nabór trwa do 31 maja 2019

03.09.2018

Rozpoczynamy nabór uczestników/uczestniczek do projektu pn. OMNIBUS BUDOWLANY współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów na rok szkolny 2018/2019.

Formularz zgłoszeń i niezbędne dokumenty do pobrania w biurze projektu (II piętro) lub na stronie www.zsb.tarnow.pl/ – zakładka Omnibus Budowlany.

Nabór trwa do 28 września 2018

16.04.2018r.

Rozpoczynamy nabór uczestników na staże i praktyki zawodu w  projekcie  pn. OMNIBUS BUDOWLANY współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów na rok szkolny 2017/2018.

Formularz zgłoszeń i niezbędne dokumenty do pobrania w biurze projektu (II piętro) lub na stronie www.zsb.tarnow.pl/ – zakładka Omnibus Budowlany.

Nabór trwa do 10 czerwca  2018

04.09.2017

Rozpoczynamy nabór uczestników/uczestniczek do projektu pn. OMNIBUS BUDOWLANY współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów na rok szkolny 2017/2018.

Formularz zgłoszeń i niezbędne dokumenty do pobrania w biurze projektu (II piętro) lub na stronie www.zsb.tarnow.pl/ – zakładka Omnibus Budowlany.
Nabór trwa do 29 września 2017

Skip to content