Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – Środowisko


Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA 

Podstawowe informacje:

1.a.i.1. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany jest od 1.01.2016 roku do 31.12.2021 roku.
II Edycja – Rok szkolny 2017/2018 Termin realizacji zajęć on-line to:
16 października 2017 do 18 czerwca 2018 r. (zajęcia co dwa tygodnie po 1.5 godziny zegarowej)
2. Miejsce zajęć: Zespół Szkol Budowlanych w Tarnowie (sala nr 16), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
3. Obszar zająć: środowisko.
4. Dokumenty rekrutacyjne pobrane u szkolnego opiekuna projektu pani Katarzyny Ochońskiej należy wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły u pani Dagmary Strzały w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2017r.
5. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w naukowych warsztatach weekendowych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
6. Regulamin, kryteria rekrutacji oraz program i szczegółowe warunki uczestnictwa dostępne u opiekuna projektu.

Pliki do pobrania:

2020/2021:

1. Ogłoszenie i regulamin. Rekrutacja na zajęcia on-line z możliwością udziału w naukowych warsztatach letnich przeprowadzanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Edycja V – Rok szkolny 2020/2021

2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w zajęciach on-line realizowanych w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 11”. Edycja V 2020/2021

3. Lista zakwalifikowanych osób do projektu MCHZ środowisko2019-2020
:

1. Ogłoszenie i regulamin. Rekrutacja na zajęcia on-line z możliwością udziału w naukowych warsztatach letnich przeprowadzanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
Edycja IV – Rok szkolny 2019/2020

2. Protokół z rekrutacji uczniów do udziału w IV edycji zajęć on-line na rok szkolny 2019/2020

3. Lista uczestników w zajęciach on-line z możliwością udziału w naukowych warsztatach letnich przeprowadzanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” -Rok szkolny 2019/2020.

 

2018/2019:
1. Ogłoszenie. Rekrutacja na zajęcia on-line z możliwością udziału w naukowych warsztatach letnich przeprowadzanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
Edycja III- Rok szkolny 2018/2019.

2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach on-line przeprowadzanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Edycja III – Rok szkolny 2017/2018.
3. Lista uczestników w zajęciach on-line z możliwością udziału w naukowych warsztatach letnich przeprowadzanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w
Małopolsce II – edycja III – Rok szkolny 2018/2019. Obszar – Środowisko.2017/2018:
1. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach on-line przeprowadzanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Edycja II – Rok szkolny 2017/2018.
2. Protokół z rekrutacji uczniów do udziału w II edycji zajęć – online na rok szkolny 2017/2018.
3. Rekrutacja na zajęcia on-line z możliwością udziału w naukowych warsztatach letnich przeprowadzanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Edycja II – Rok szkolny 2017/2018. Obszar tematyczny: ŚRODOWISKO.
4. Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA – zajęcia ON-LINE z budownictwa 2017/2018. Zajęcia on-line w obszarze: Środowisko.

Skip to content