Rekrutacja 2017/2018Rozpoczynamy nabór uczestników do projektu pn. OMNIBUS BUDOWLANY współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów na rok szkolny 2017/2018.

Formularz zgłoszeń i niezbędne dokumenty do pobrania w biurze projektu (II piętro) lub na stronie www.zsb.tarnow.pl/ – zakładka Omnibus Budowlany.

Nabór trwa do 29 września 2017

Pobierz pliki:

Dokumenty do pobrania staż 2017-2018.zip
omnibus_regulamin_uczestnictwa_i_rekrutacji.doc
omnibus_regulamin_przyznawiania_pomocy_stypendialnej_dla_uczniow_szczegolnie_uzdolnionych.doc
omnibus_zalacznik_nr_1a_formularz_zgloszeniowy_nauczyciel.doc
omnibus_zalacznik_nr_1b_formularz_zgloszeniowy_uczen.doc
omnibus_zalacznik_nr_1c_wzor_umowy_o_przekazywanie_stypendium.doc
omnibus_zalacznik_nr_2a_indywidulany_program_rozwoju.doc
omnibus_zalacznik_nr_2b_deklaracja_oswiadczenie_uczestnictwa_w_projekcie.doc
omnibus_zalacznik_nr_2b_deklaracja_oswiadczenie_uczestnictwa_w_projekcie_nauczyciel.doc

omnibus_zalacznik_nr_3_zakres_danych_osobowych.doc
omnibus_zalacznik_nr_4_oswiadczenie_uczestnika_projektu_dotyczace_przetwarzania_danych_osobowych.doc
omnibus_zalacznik_nr_5_oferta_szkoleniowa_projektu.doc
omnibus_zalacznik_nr_6_kryteria_naboru.doc

omnibus_zalacznik_nr_7_oswiadczenie_rodzicow_prawnych_opiekunow.doc
omnibus_zgoda_na_utrwalanie_rozpowszechnianie_wizerunku.doc

Lista form wsparcia w projekcie ,,Omnibus budowlany” na rok 2017/2018.

I. Kursy dla uczniów organizowane w ZSB w Tarnowie

I.1. Maszynowe wykonywanie tynków 
I.2. Wykonywanie wylewek pod posadzki przemysłowe
I.3. Wykonywanie robót brukarskich z elementami  kamieniarstwa
I.4. Podstawowe pomiary geodezyjne w budownictwie
I.5. Nowoczesne techniki wykończeniowe pomieszczeń
I.6. Montaż drewnianych konstrukcji szkieletowych
I.7. Możliwości zastosowań programu AutoCad w branży budowlanej
I.8. Podstawy projektowania 2D i 3D w oparciu o program AutoCAD
I.10. Montaż i eksploatacja instalacji co
I.11. Montaż i eksploatacja wentylacji i klimatyzacji
I.12. Montaż i eksploatacja instalacji gazowych
I.13. Inteligentne domy- kompleksowe zarządzanie budynkiem
I.14. Instalator systemów fotowoltaicznych
I.15. Instalator słonecznych systemów grzewczych
I.16. Instalator pomp ciepła
I.17. Monter suchej zabudowy z elementami sztukatorstwa
I.18. Geodezyjne pomiary satelitarne z opracowaniem wyników
I.19. Izolacje w budynkach energooszczędnych
I.23. Montaż stolarki budowlanej

II. Kursy i szkolenia dla uczniów prowadzone przez podmioty zewnętrzne( zlecone)
II.1. Kurs zarządzania nieruchomościami
II.2. Rewitalizacja terenów po inwestycyjnych
II.3. Obsługa przecinarek do nawierzchni dróg
II.4. Obsługa zagęszczarek i ubijarek
II.5. Obsługa pilarek łańcuchowych
II.6. Kurs na operatora koparko-ładowarki
II.7. Montaż rusztowań z uprawnieniami
II.8. Montaż i serwis kotłów grzewczych
II.9. Operator wózka jezdniowego
II.11. Projektowanie instalacji fotowoltaicznych

III. Kursy i szkolenia dla nauczycieli prowadzone przez podmioty zewnętrzne ( zlecone)
III.1. Pomiary i ocena energetyczna budynków
III.2. Projektowanie instalacji fotowoltaicznych
III.3. Obsługa przecinarek do nawierzchni dróg
III.4. Obsługa zagęszczarek i ubijarek
III.5. Obsługa pilarek łańcuchowych
III.6. Kurs – operator koparko-ładowarki
III.7. Montaż rusztowań z uprawnieniami
III.8. Montaż i serwis kotłów grzewczych

IV. Studia podyplomowe dla nauczycieli
IV.2. Odnawialne źródła energii i ich zastosowania

V. Przygotowanie na studia
V.1. Kurs rysunku odręcznego  dla kandydatów na wydziały architektury
V.2. Współpraca z uczelnią lokalną – PWSZ Tarnów ,,Nauka dla budownictwa; gr. I
V.3. Współpraca z uczelnią lokalną – PWSZ Tarnów ,,Nauka dla budownictwa; gr. II

VII. Zajęcia wyrównawcze i przygotowawcze
VII.1. Wsparcie przygotowania zawodowego – technik budownictwa
VII.2. Wsparcie przygotowania zawodowego – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
VII.3. Wsparcie przygotowania zawodowego – technik geodeta
VII.4. Wsparcie przygotowania zawodowego – technik urządzeń sanitarnych
VII.5. Wsparcie przygotowania zawodowego – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
VII.6. Zastosowania nauk matematyczno-przyrodniczych w kształceniu zawodowym gr. I – technik budownictwa
VII.7. Zastosowania nauk matematyczno-przyrodniczych w kształceniu zawodowym gr. II- technik geodeta
VII.8. Zastosowania nauk matematyczno-przyrodniczych w kształceniu zawodowym gr. III- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
VII. 9. Zastosowania nauk matematyczno-przyrodniczych w kształceniu zawodowym gr. IV-technik urządzeń sanitarnych

IX. Stypendia dla 8 najlepszych uczniów

X. Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenia zawodowe uczniów ze specjalnymi potrzebami:
X.1 Kurs języka migowego branżowego
X.2 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – kwalifikacja B. 09
X.3 Udział 6 uczniów w kursie I.6. Montaż drewnianych konstrukcji szkieletowych
Nabór na Staże u pracodawców odbędzie się po zakończeniu I edycji projektu w II kwartale 2018 roku.
Skip to content