Szkolenia w Poligonie Energooszczędności

Do pobrania:


II.Szkolenia w Poligonie Energooszczędności

Szkolenia są kontynuacją współpracy partnerskiej Politechniki Krakowskiej i Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie zmierzającą do optymalnego wykorzystania bazy i wyposażenia uzyskanego w wyniku wspólnej realizacji projektu Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, w szczególności Poligonu Energooszczędności w Tarnowie.

Tematyka szkoleń dotyczy zagadnień z zakresu: technologii budownictwa, instalacji i wentylacji oraz sterowania w budynkach wysoko energooszczędnych.

Szkolenia zaplanowane są w systemie otwartym
i zindywidualizowanym tzn. dostosowanym treściowo
i metodycznie do zawiązującej się grupy uczestników
po zweryfikowaniu wcześniej uzyskanych przez nich kompetencji .

Umożliwiają zdobycie umiejętności na trzech poziomach:

1. Podstawowym – certyfikat brązowy:

1.a. Wznoszenie budynków wysoko energooszczędnych,
podstawy technologii wykonawczych – praktyczne umiejętności;
1.b. Wykonywanie instalacji i zasilanie budynków wysoko energooszczędnych – praktyczne umiejętności;
1.c. Montaż urządzeń monitorujących i sterujących
w budynkach wysoko energooszczędnych – praktyczne umiejętności.

2. Średnim – certyfikat srebrny:

2.a. Zasady wznoszenia budynków wysoko energooszczędnych, budowa przegród, montaż stolarki otworowej i izolacji, zapewnienie szczelności;
2.b. Zasady wykonywania instalacji i wentylacji oraz montaż i połączenia ze źródłami zasilania budynków wysoko energooszczędnych;
2.c. Zarządzanie energią, powietrzem i mediami za pomocą elektronicznych urządzeń monitorujących i sterujących w budynkach wysoko energooszczędnych;

3. Wyższym – certyfikat złoty:

3.a. Zasady projektowania budynków wysoko energooszczędnych, konstrukcja i parametry przegród oraz stolarki otworowej, zapewnienie
i pomiar wymaganego poziomu izolacyjności
i szczelności;
3.b. Zasady i zakres projektowania instalacji i wentylacji oraz doboru i pomiaru parametrów źródeł zasilania budynków wysoko energooszczędnych;
3.c. Projektowanie domów inteligentnych – zasady zarządzania energią, powietrzem i mediami za pomocą elektronicznych urządzeń monitorujących i sterujących w budynkach wysoko energooszczędnych;


Poziom podstawowy – certyfikat brązowy

przeznaczony dla kadry wykonawczej (rzemieślniczej) firm budowlanych, uczniów techników i ZSZ, oraz osób bezrobotnych obejmuje:

  • 30 godz. podstaw teoretycznych
  • 120 godz. szkoleń modułowych w tym min 75% (90godz.) ćwiczeń praktycznych realizowanych w Poligonie Energooszczędności
  • opcjonalnie 30 godzin – podstawowe przygotowania z języka branżowego (angielskiego lub niemieckiego) na życzenie uczestników – realizowane w ZSB.

Liczebność grupy szkoleniowej: 8-10 słuchaczy.

Poziom średni – srebrny certyfikat,

przeznaczony dla kadry bezpośrednio wykonującej,
planującej i organizującej roboty lub nadzorującej wykonawców obejmuje:

  • 30 godz. podstaw teoretycznych
  • 120 godz. szkoleń modułowych w tym min 50% (60godz.) ćwiczeń praktycznych – realizowanych w Poligonie Energooszczędności i/lub Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego przy Politechnice Krakowskiej,
  • opcjonalnie 45 godz. przygotowania z języka branżowego (angielskiego lub niemieckiego) na życzenie uczestników – realizowane w ZSB.

Liczebność grupy szkoleniowej: 8 – 12 słuchaczy.

Poziom wyższy – złoty certyfikat (dyplom),

przeznaczony dla kadry inżynierskiej, projektantów, audytorów, certyfikatorów energetycznych, studentów od III-go roku, absolwentów Uczelni Technicznych obejmuje:

  • 2 semestry po 100 godz. wg odrębnego harmonogramu
  • opcjonalnie 45 godz przygotowania z języka branżowego (angielskiego lub niemieckiego) na życzenie uczestników.

Liczebność grupy szkoleniowej: 20 – 30 słuchaczy (grupy ćwiczeniowe max 10 osób).


Warunkiem uzyskania brązowego i srebrnego certyfikatu jest uczestnictwo w min. 75% zajęć zaplanowanych dla danego uczestnika oraz złożenie egzaminu końcowego w ramach, którego poddany zostanie ocenie stopień opanowania wiedzy (w formie pisemnej) i umiejętności ( w formie praktycznej).

Warunki uzyskania złotego certyfikatu (dyplomu) jest uzyskanie absolutorium tzn. zdobycie minimum punktowego z przewidzianych w programie wykładów i ćwiczeń i złożenie egzaminu końcowego lub zamiennie obrona pracy końcowej.


Uwaga !

Możliwość zaliczenia części zajęć w przypadku podjęcia na PK zgodnych kierunkowo studiów podyplomowych lub zaocznych.

Skip to content