O nas

Drodzy rodzice, absolwenci szkół podstawowych, przedsiębiorcy..

Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie to najlepsza w regionie placówka kształcąca w branży budowlanej, instalacyjnej
i geodezyjnej.

Jesteśmy szkołą nowoczesną, ale z 60. letnim doświadczeniem. Nasze mury opuściło kilkanaście tysięcy absolwentów, wśród których są zarówno rzetelni rzemieślnicy, wybitni inżynierowie, architekci jak i odnoszący sukcesy menedżerowie, przedsiębiorcy, samorządowcy, duchowni, humaniści, ludzie kultury, artyści a spora grupa wychowanków wróciła do szkoły jako pedagodzy.
Przez 60 lat pracowało na to ponad 400 nauczycieli wspieranych przez ponad 100. pracowników administracji i obsługi. Historia ZSB na trwałe związana jest z rozwojem Tarnowa – szkoła potrzebowała miasta a miasto potrzebowało szkoły.
Nasza oferta edukacyjna skierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół podstawowych, ale prowadzimy również wiele pozaszkolnych form kształcenia zawodowego w dużej mierze współfinansowanych ze środków unijnych i opartych na szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami. Dają one możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji przez uczniów w trakcie nauki lub przez osoby dorosłe spoza szkoły chcące uzyskać, rozszerzyć lub pogłębić swoje umiejętności.

Jesteśmy w czołówce polskich szkół zawodowych

Technikum nr 7 wchodzące w skład ZSB jest zgodnie rankingiem Perspektyw 2020 najlepszym technikum w Tarnowie, 16. w Małopolsce i 120. spośród kilku tysięcy w Polsce, za co przyznano nam tytuł i tarczę SREBRNEJ SZKOŁY 2020. O tak wysokiej pozycji zdecydowały wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych oraz osiągnięcia na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Ogromne osiągnięcia odnotowujemy od wielu lat w popularyzacji i wynikach Honorowego Krwiodawstwa. Odnosimy również sukcesy sportowe i artystyczne oraz jesteśmy aktywnymi wolontariuszami.

Doświadczona ale wciąż doskonaląca się kadra pedagogiczna

wywodząca się w dużej części spośród absolwentów gwarantuje wysoki poziom dydaktyczny i merytoryczny procesu nauczania.
W ostatnich 10. latach: 6. nauczycieli ukończyło zawodowe kierunki studiów, 13. nauczycieli ukończyło 16 „podyplomówek”, a 4. uzyskało tytuł mgr. Ponadto nauczyciele uczestniczyli w kilkuset innych formach doskonalenia zawodowego.

Szeroka baza lokalowa i kompletne, nowoczesne wyposażenie klasopracowni i stanowisk ćwiczeniowych

to kolejny aspekt wyróżniający nas na tle innych szkół.
Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu funduszy unijnych i wsparciu władz samorządu wojewódzkiego i gminnego w ostatnich 10. latach zrealizowano projekty inwestycyjne i szkoleniowe na łączną kwotę ponad 12 mln. złotych. Efekty to dwa nowe obiekty naukowo-dydaktyczne Centrum Kształcenia Budowlanego i Poligon Energooszczędności i 22 kompletnie wyposażone pracownie kształcenia zawodowego praktycznego i teoretycznego oraz znacznie wzbogacone multimedialnie klasopracownie przedmiotów ogólnokształcących.

ZAPRASZAMY DO NAS!

Skip to content