Opis projektu

Zakwalifikowany do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu projekt „Budowlane Centrum Kompetencji w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie” to realizacja subregionalnej polityki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie szkolnictwa zawodowego. Działanie 10.2.2 tego programu zakłada wsparcie rozwoju, przypisanych do wyodrębnionych w Małopolsce subregionów, branżowych Centrów Kompetencji Zawodowych. Ich działalność oparta na placówkach kształcenia zawodowego posiadających odpowiednie doświadczenie, potencjał kadrowy i bazę techniczno-dydaktyczną ma służyć zwiększeniu szans na zatrudnienie lub kontynuację nauki uczniów kształcących się w szkołach zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w drodze:

  • nabywania dodatkowych kwalifikacji przez uczniów,
  • doposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,
  • współpracy szkół z pracodawcami (staże i praktyki),
  • stworzenia systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej,
  • wzmocnienia współpracy z uczelniami,
  • podniesienia kompetencji zawodowych kadry,
  • dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych,
  • wsparcia w edukacji zawodowej szkół i młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej:
H.1.1 Studia podyplomowe Gleboznawstwo, Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów
i Kartografia Gleb
H.1.2 Studia podyplomowe Projektowania BIM
H.1.4 Kurs koparko-ładowarki z uprawnieniami
H.1.5 Szkolenie obsługa programów architektonicznych
H.1.6 Kurs spawania metodą TIG
H.1.7 Kurs  z zakresu chłodnictwa i  klimatyzacji
H.1.8 Kurs Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych

Certyfikowane kursy:
H.2.2 Posadzki drewniane i drewnopochodne
H.2.6 Laborant budowlany
H.2.10 Monter suchej zabudowy z elementami sztukatorstwa
H.2.14 Nowoczesne techniki wykończeniowe pomieszczeń
H.2.18 Izolowanie poddaszy na cele użytkowe (stare i nowe technologie)
H.2.22 Wykonywanie robót zbrojarskich
H.2.26 Montaż sterowników i automatyki bram, drzwi, okien i urządzeń współpracujących (rolet, żaluzji)
H.2.30 Inteligentne domy
H.2.34 Odnawialne Źródła Energii
H.2.38 Wykonywanie podstawowych robót ciesielskich
H.2.42 Montaż drewnianych konstrukcji szkieletowych
H.2.46 Izolacje w budynkach energooszczędnych
H.2.50 Wykonywanie podstawowych robót dekarskich
H.2.54 Montaż i eksploatacja instalacji wod.–kan.
H.2.58 Montaż i eksploatacja instalacji CO
H.2.62 Montaż i eksploatacja wentylacji
H.2.66 Montaż przyborów sanitarnych
H.2.70 Izolowanie przeciwwodne i przeciwwilgociowe istniejących budynków i obiektów zabytkowych
H.2.74 Maszynowe wykonywanie tynków
H.2.78 Kosztorysowanie robót i małych inwestycji budowlanych
H.2.81 Monter stolarki budowlanej
H.2.85 Posadzkarz – fliziarz
H.2.89 Techniki wykańczania elewacji budynków i elementów małej architektury
H.2.93 Wykonywanie robót brukarskich z elementami kamieniarstwa
H.2.97 Murarz – monter architektury ogrodowej
H.2.101 Podstawy projektowania 2d i 3d w oparciu o program Auto-cad
H.104 Obsługa procesów druku 3d
H.2.107 Podstawowe pomiary geodezyjne w budownictwie
H.2.110 Geodezyjne pomiary satelitarne
H.2.113 Stolarz – obróbka drewna

Certyfikowane szkolenia:
H.3.1 Kurs  koparko-ładowarki z uprawnieniami
H.3.3 Kurs montażu rusztowań z uprawnieniami
H.3.5 Kurs obsługi wózków jezdniowych
H.3.7 Kurs prawo jazdy kat. B
H.3.9 Kurs spawania metodą TIG
H.3.11 Szkolenie montaż klimatyzacji
H.3.13 Szkolenie obsługa programów architektonicznych

Staże i praktyki zawodowe dla uczniów z  wypłatą stypendium stażowego

Zajęcia wyrównawcze:
H.5.1, 2, 3, 4, 5, 8 Wsparcie przygotowania zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, monter zabudowy, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik instalacji sanitarnych i murarz tynkarz, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
H.5.6, 7 Zastosowanie nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik instalacji sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych i energetyki odnawianej

Wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z  uczelniami:
H.6.1 Nauka dla budownictwa  – zajęcia dla przyszłych inżynierów w PWSZ w Tarnowie

Stypendia dla najlepszych uczniów:
– 11 najlepszych uczniów w każdym roku szkolnym otrzyma miesięczne stypendium

Doradztwo zawodowe:
– uczestnicy kursów i szkoleń skorzystają z pomocy doradcy zawodowego
– wezmą udział w  wizytach studyjnych w  przedsiębiorstwach

Doposażenie placówki:
Zakup sprzętu budowlanego, instalacyjnego, elektrycznego, komputerowego
i geodezyjnego na kwotę 958 093,09 zł

Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Skip to content