Rekrutacja 2018/2019
Rozpoczynamy nabór uczestników do projektu pn. OMNIBUS BUDOWLANY współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów na rok szkolny 2018/2019.

Formularz zgłoszeń i niezbędne dokumenty do pobrania w biurze projektu (II piętro) lub na stronie www.zsb.tarnow.pl/ – zakładka Omnibus Budowlany.

Nabór trwa do 28 września 2018Dokumenty do pobrania do kursów są w spakowanym pliku: Dokumenty_do_pobrania_staz_2018-2019.zip
Dokumenty do pobrania do kursów są w spakowanym pliku – omnibus_kursy_2018_2019.zip
Dokumenty do pobrania do stypendiów są w spakowanym pliku – omnibus_stypendium_2018_2019.zip


Lista form wsparcia na rok 2018/2019

I. Kursy dla uczniów organizowane w ZSB

I.1. Maszynowe wykonywanie tynków 
I.2. Wykonywanie wylewek pod posadzki przemysłowe
I.3. Wykonywanie robót brukarskich z elementami kamieniarstwa
I.4. Podstawowe pomiary geodezyjne w budownictwie
I.5. Nowoczesne techniki wykończeniowe pomieszczeń
I.6. Montaż drewnianych konstrukcji szkieletowych
I.7. Możliwości zastosowań programu AutoCad w branży budowlanej 
I.8. Podstawy projektowania 2D i 3D w oparciu o program AutoCAD 
I.9. Montaż i eksploatacja instalacji wod-kan
I.11. Montaż i eksploatacja wentylacji i klimatyzacji
I.13. Inteligentne domy- kompleksowe zarządzanie budynkiem
I.14. Instalator systemów fotowoltaicznych
I.15. Instalator słonecznych systemów grzewczych
I.16. Instalator pomp ciepła
I.17. Monter suchej zabudowy z elementami sztukatorstwa
I.18. Geodezyjne pomiary satelitarne z opracowaniem wyników
I.20. Wykonywanie robót zbrojarskich
I.22. Wykonywanie podstawowych robót dekarskich
I.23. Montaż stolarki budowlanej

II. Kursy zlecone dla uczniów

II.1. Kurs zarządzania nieruchomościami 
II.2. Rewitalizacja terenów po inwestycyjnych 
II.6. Kurs na operatora koparko-ładowarki  x 3
II.7. Montaż rusztowań z uprawnieniami  x 2
II.8. Montaż i serwis kotłów grzewczych
II.9. Operator wózka jezdniowego  x 2
II.10. Kurs na prawo jazdy kat. B x 2
II.11. Projektowanie instalacji fotowoltaicznych

III. Kursy zlecone dla nauczycieli

III.6. Kurs – operator koparko-ładowarki x 2
III.7. Montaż rusztowań z uprawnieniami
III.8. Montaż i serwis kotłów grzewczych

IV. Studia podyplomowe

IV.1. Chłodnictwo i klimatyzacja

V. Przygotowanie na studia

V.1. Kurs rysunku odręcznego dla kandydatów na wydziały architektury
V.2. Współpraca z uczelnią lokalną – PWSZ Tarnów „Nauka dla budownictwa” gr. I
V.3. Współpraca z uczelnią lokalną – PWSZ Tarnów „Nauka dla budownictwa” gr. II

VI. Staże i praktyki w przedsiębiorstwach  LIPIEC/SIERPIEŃ 2019

VI.1. Montaż stolarki budowlanej 
VI.2. Geodezyjne pomiary satelitarne z opracowaniem wyników
VI.3. Maszynowe wykonywanie tynków
VI.4. Wykonywanie wylewek pod posadzki przemysłowe
VI.5. Wykonywanie robót brukarskich z elementami kamieniarstwa
VI.6. Montaż drewnianych konstrukcji szkieletowych
VI.7. Montaż i serwis kotłów grzewczych
VI.8.a Montaż i eksploatacja instalacji wod kan/co/gazowych/wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
VI.8.b Wykonywanie robót ciesielskich/dekarskich/izolacyjnych/zbrojarskich
VI.9. Projektowanie modułów paneli FV
VI.10. Planowanie i montaż solarnych systemów grzewczych
VI.11. Instalator systemów FV
VI.12. Planowanie i montaż pomp ciepła

VII. Zajęcia wyrównawcze i przygotowawcze

VII.1. Wsparcie przygotowania zawodowego – technik budownictwa, murarz-tynkarz
VII.2. Wsparcie przygotowania zawodowego – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
VII.3. Wsparcie przygotowania zawodowego – technik geodeta
VII.4. Wsparcie przygotowania zawodowego – monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych 
VII.5. Wsparcie przygotowania zawodowego – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
VII.6. Zastosowania nauk matematyczno-przyrodniczych w kształceniu zawodowym  TB
VII.7. Zastosowania nauk matematyczno-przyrodniczych w kształceniu zawodowym TG i TB
VII.8. Zastosowania nauk matematyczno-przyrodniczych w kształceniu zawodowym TUiSEO,
VII. 9. Zastosowania nauk matematyczno-przyrodniczych w kształceniu zawodowym TUiSEO

IX. Stypendia dla 8 najlepszych uczniów


X. Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenia zawodowe uczniów ze specjalnymi potrzebami:

X.3 Udział 2 uczniów w kursie I.6. Montaż drewnianych konstrukcji szkieletowych

Skip to content