Rekrutacja 2019/2020

Rozpoczynamy nabór uczestników/uczestniczek do projektu pn. OMNIBUS BUDOWLANY współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów na rok szkolny 2019/2020.

Formularz zgłoszeń i niezbędne dokumenty do pobrania w biurze projektu (II piętro) lub na stronie www.zsb.tarnow.pl/ – zakładka Omnibus Budowlany.

Nabór trwa do 27 września 2019

 


Dokumenty do pobrania do kursów są w spakowanym pliku –
Dokumenty do pobrania staż 2019-2020.zip
Dokumenty do pobrania do kursów są w spakowanym pliku –
omnibus_kursy_2019_2020.zip
Dokumenty do pobrania do stypendiów są w spakowanym pliku –
omnibus_stypendium_2019_2020.zip

Lista form wsparcia na rok 2019/2020

I. Kursy dla uczniów organizowane w ZSB

I.1. Maszynowe wykonywanie tynków
I.2. Wykonywanie wylewek pod posadzki przemysłowe
I.3. Wykonywanie robót brukarskich z elementami kamieniarstwa
I.4. Podstawowe pomiary geodezyjne w budownictwie
I.5. Nowoczesne techniki wykończeniowe pomieszczeń
I.6. Montaż drewnianych konstrukcji szkieletowych
I.8. Podstawy projektowania 2D i 3D w oparciu o program AutoCAD
I.9. Montaż i eksploatacja instalacji wod-kan
I.10. Montaż i eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania
I.12. Montaż i eksploatacja instalacji gazowej
I.13. Inteligentne domy- kompleksowe zarządzanie budynkiem
I.14. Instalator systemów fotowoltaicznych
I.15. Instalator słonecznych systemów grzewczych
I.16. Instalator pomp ciepła
I.17. Monter suchej zabudowy z elementami sztukatorstwa
I.18. Geodezyjne pomiary satelitarne z opracowaniem wyników
I.21. Wykonywanie robót ciesielskich
I.23. Montaż stolarki budowlanej

II. Kursy zlecone dla uczniów

II.1. Kurs zarządzania nieruchomościami
II.2. Rewitalizacja terenów po inwestycyjnych
II.6. Kurs na operatora koparko-ładowarki
II.7. Montaż rusztowań z uprawnieniami
II.8. Montaż i serwis kotłów grzewczych
II.9. Operator wózka jezdniowego
II.10. Kurs na prawo jazdy kat. B

III. Kursy zlecone dla nauczycieli

III.6. Kurs – operator koparko-ładowarki x 2
III.7. Montaż rusztowań z uprawnieniami
III.8. Montaż i serwis kotłów grzewczych

V. Przygotowanie na studia

V.1. Kurs rysunku odręcznego dla kandydatów na wydziały architektury
V.2. Współpraca z uczelnią lokalną – PWSZ Tarnów „Nauka dla budownictwa” gr. I
V.3. Współpraca z uczelnią lokalną – PWSZ Tarnów „Nauka dla budownictwa” gr. II

VI. Staże i praktyki w przedsiębiorstwach LIPIEC/SIERPIEŃ 2020

VI.1. Montaż stolarki budowlanej
VI.2. Geodezyjne pomiary satelitarne z opracowaniem wyników
VI.3. Maszynowe wykonywanie tynków
VI.4. Wykonywanie wylewek pod posadzki przemysłowe
VI.5. Wykonywanie robót brukarskich z elementami kamieniarstwa
VI.6. Montaż drewnianych konstrukcji szkieletowych
VI.7. Montaż i serwis kotłów grzewczych
VI.8.a Montaż i eksploatacja instalacji wod kan/co/gazowych/wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
VI.8.b Wykonywanie robót ciesielskich/dekarskich/izolacyjnych/zbrojarskich
VI.9. Projektowanie modułów paneli FV
VI.10. Planowanie i montaż solarnych systemów grzewczych
VI.11. Instalator systemów FV
VI.12. Planowanie i montaż pomp ciepła

VII. Zajęcia wyrównawcze i przygotowawcze

VII.1. Wsparcie przygotowania zawodowego – technik budownictwa
VII.2. Wsparcie przygotowania zawodowego – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
VII.3. Wsparcie przygotowania zawodowego – technik geodeta
VII.4. Wsparcie przygotowania zawodowego – technik urządzeń sanitarnych
VII.5. Wsparcie przygotowania zawodowego – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
VII.6. Zastosowania nauk matematyczno-przyrodniczych w kształceniu zawodowym gr. I
VII.7. Zastosowania nauk matematyczno-przyrodniczych w kształceniu zawodowym gr. II
VII.8. Zastosowania nauk matematyczno-przyrodniczych w kształceniu zawodowym gr. III
VII. 9. Zastosowania nauk matematyczno-przyrodniczych w kształceniu zawodowym gr. IV


IX. Stypendia dla 8 najlepszych uczniów


IX.1 Stypendia dla 8 najlepszych uczniów

X. Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenia zawodowe uczniów ze specjalnymi potrzebami:

X.3 Udział 2 uczniów w kursie I.6. Montaż drewnianych konstrukcji szkieletowych

Skip to content