Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter sieci i instalacji sanitarnych montuje instalacje ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, przygotowuje i montuje przewody, montuje armaturę i wyposażenie w łazienkach i kuchniach, kotłowniach, naprawia uszkodzone instalacje i urządzenia, wymienia rury, zbiorniki, wanny, umywalki, grzejniki, piece centralnego ogrzewania, pompy, usuwa przyczyny awarii i niedrożności.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych możesz:
1. uzyskać uprawnienie Elektryczne G1, Energetyczne G2 i Gazowe G3;
2. podjąć dalszą naukę w Szkole Branżowej II Stopnia;
3. założyć własną działalność gospodarczą;
4. podjąć zatrudnienie:
•   firmach wykonawczych branży instalacyjno – budowlanej;
•   przedsiębiorstwach instalacyjno – budowlanych; techniki grzewczej i energii odnawialnych;
•   zakładach wodociągów i kanalizacji;
•   firmach świadczących usługi w zakresie remontów i modernizacji obiektów;
•   sklepach i hurtowniach materiałów instalacyjno – budowlanych;
•   administracjach domów mieszkalnych.

Absolwent kierunku Monter sieci i instalacji sanitarnych ma ogromny wachlarz możliwości dalszej kariery zawodowej. Może podjąć dalszą naukę w Szkole Branżowej II Stopnia. Po ukończeniu tego kierunku i zdaniu matury można podjąć dalszą naukę na studiach, a po ich ukończeniu i zdaniu odpowiednich egzaminów możesz zostać kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru sieci i instalacji sanitarnych.
Podejmując pracę po tym kierunku możesz oczekiwać dobrych zarobków oraz dużo satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

Skip to content