Murarz – tynkarz


Podczas nauki na tym kierunku uczeń nabywa podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wykonywania konstrukcji murowych z różnych materiałów
  • przygotowywania mieszanek betonowych i zapraw
  • wykonywania robót ziemnych i izolacyjnych
  • wykonywania tynków ręcznych i maszynowych
  • wykonywania obliczeń związanych z ilością materiałów i robót

Po ukończeniu szkoły znajdziesz pracę w firmach zajmujących się wznoszeniem budynków od podstaw. Będziesz samodzielnie mógł wykonywać prace murarskie, tynkarskie, proste roboty ciesielskie, betoniarskie i zbrojarskie. Możesz znaleźć zatrudnienie w brygadzie specjalizującej się w wykonywaniu tynków maszynowych gipsowych lub cementowo-wapiennych. Na rynku istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na fachowców w w/w branży, co warunkuje pewne zatrudnienie i atrakcyjne zarobki.

Skip to content