Technik robót wykończeniowych w budownictwieOPIS ZAWODU:

Technik robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej, mieszkaniowej.
Należą do nich np.: wykańczanie robót murarskich, montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, kładzenie tynków, wykonywaniem okładzin ściennych), roboty malarsko–tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe, z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych, paneli itd. Ponadto dokonuje przedmiaru robót opracowując zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.ZADANIA ZAWODOWE:

Pracownik wykonujący zawód technika robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje następujące zadania zawodowe:
• czytanie dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania robót wykończeniowych,
• przedmiar robót przewidzianych do wykonania, obliczanie zapotrzebowania materiałowego,
• wykonywanie kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, materiałów sprzętu i maszyn,
• określenie i przygotowanie materiałów do zaplanowanych prac wykończeniowych,
• wykonywanie robót tapeciarskich, tynkarskich, okładzinowych, posadzkarskich, nanoszenie  
nowoczesnych powłok malarskich,
• montaż suchej zabudowy,
• wykonywanie napraw i konserwacji elementów wykończeniowych,
• nadzorowanie, koordynowanie oraz ocenianie jakości i poprawności wykonanej pracy,
• wykonywanie odbioru robót wykończeniowych.MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Wraz z rozwojem sektora budownictwa, szczególnie budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury usługowej, powstało bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników robót budowlanych, w tym prac wykończeniowych, zarówno przy inwestycjach, jaki i remontach budynków. Absolwenci tego kierunku ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych, znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe. Jest to zawód wszechstronny – technicy robót wykończeniowych są niezbędni przy pracach związanych z montażem suchej zabudowy, malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie obserwuje się zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców.
Absolwenci kierunku nauczania „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych.

Skip to content