Pomiary rezystancji

Na zajęciach z przedmiotu „Pracownia urządzeń urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” uczniowie z klasy IIO wykonywali pomiary rezystancji izolacji przewodów, oraz mierzyli rezystancję uziemienia na Poligonie Energooszczędności w Tarnowie. (KŁ)

Skip to content