Uczniowie klasy IIOg podczas gwintowania

Na zajęciach z przedmiotu „Pracownia montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” uczniowie z klasy IIOg nabyli umiejętności gwintowania rur stalowych, wykonywania połączeń skręcanych. Samodzielnie wykonywali montaż instalacji wodociągowej z rur stalowych.

Skip to content